Vybrané časopisy pro ZP

<< 1  2 >>
 
Zpravodaj AMD - zpravodaj Asociace muskulárních dystrofyků
Kontakt:   Zpravodaj AMD
  Perýnkova 1950
  148 00 Praha 4
Telefon/fax: út – čt 13 – 16 272 933 777
E-mail: amd@md-cz.org
Web: www.md-cz.org
   
Charakteristika:
Nervosvalové choroby, vzájemná výměna zkušeností a názorů postižených

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
Kontakt: Mgr. Jaromír Fridrich Abilympijský zpravodaj
   
   
Telefon/fax: 602 485 765, 466 304 366
E-mail: fridrych.jaromir@seznam.cz
Web:  
   
Charakteristika:
Užitečné a zajímavé informace týkající se zdravotně postižených.Zaměřuje se na abilympijské hnutí a zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.Pozvánky na kulturní akce, tipy na výlety, kurzy a semináře.

ESPRIT - asociace pro psychické zdraví
Kontakt: Mgr. Josef Gabriel Časopis Esprit
  Jelení 9
  118 00 Praha 1
Telefon/fax: 777 783 019, 224 212 656
E-mail: info@capz.cz
Web: www.capz.cz
   
Charakteristika:
Dává prostor pro názory profesionálů lidem s prožitkem psychické krize, informace o nemocech a možnostech léčby.

ZORA - časopis pro zrakově postižené
Kontakt:   Zora - časopis pro zrakově postižené
  Krakovská 21
  115 17 Praha 1
Telefon/fax: 221 462 472
E-mail: zora@braillnet.cz
Web: www.sons.cz/zora
   
Charakteristika:
Zora je časopis určený těžce zrakově postiženým a vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. K pravidelným rubrikám patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraniční, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace. Seznámíte se s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek a s připravovanými kulturními a sportovními aktivitami.

Zpravodaj SENIOŘI
Kontakt: Občanské sdružení život Zpravodaj Senioři
  Karolíny Světlé 18
  110 00 Praha 1
Telefon/fax: 222 333 555
E-mail: zora@braillnet.cz
Web: www.zivot90.cz
   
Charakteristika:
Starší jsou ti, kteří dostali šanci zanechávat své otisky dříve než my. Neznamená to ale, že by díky tomu byli blíže smrti než ostatní.

ARCUS - časopis pro lidi s onkologickým onemocněním a jejich blízké
Kontakt: Arcus onko centrum ARCUS - časopis pro lidi s onkologickým onemocněním a jejich blízké
   
   
Telefon/fax:  
E-mail:  
Web: www.arcus-oc.org/aktivity-bulletiny.php
   
Charakteristika:
 

NEJSI SÁM - časopis pro lidi s onkologickým onemocněním a jejich blízké
Kontakt:   NEJSI SÁM - časopis pro lidi s onkologickým onemocněním a jejich blízké
   
   
Telefon/fax:  
E-mail:  
Web: www.czppraha.cz/nsam.php
   
Charakteristika:
Čtvrtletník pro občany se zdravotním postižením

NEZISKOVKY
Kontakt:   časopis Neziskovky
   
   
Telefon/fax:  
E-mail:  
Web: www.neziskovky.cz
   
Charakteristika:
Měsíčník je celostátním průřezovým odborným periodikem zaměřený na potřeby pracovníků všech typů neziskových organizací.

Vydávání tištěného měsíčníku NEZISKOVKY.CZ bylo k 31. 12. 2008 ukončeno. Během prvního čtvrtletí roku 2009 bude nahrazeno elektronickou verzí, která bude součástí portálu www.neziskovky.cz.
 

Časopis oblastník:
Kontakt: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. časopis Oblastník
   Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
   
Telefon/fax:

Tel.: 353 224 324, 353 236 065,353 226 511

Fax: 353 224 324

E-mail: reditel@tyflocentrum-kv.cz, kancelar.tyflocentrum@seznam.cz
Web: www.tyflocentrum-kv.cz
   
Charakteristika:
Zpravodaj pro zrakově postižené, který jim nabízí možnost seznámit se s připravovanými akcemi TyfloCentra Karlovy Vary a Oblastní odbočky SONS. Dále jsou zde zachycovány postřehy klientů z již uskutečněných akcí.

Pravidelně je část věnována základnímu sociálnímu poradenství a službám, které TyfloCentrum poskytuje. Zrakově postižení si tu najdou i recepty a příběhy s bílou holí. Časopis je vydáván dvakrát ročně a zrakově postižení si mohou vybrat zvukovou podobu či formu ve zvětšeném černotisku.
 
<< 1  2 >>

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 20.11 2019