Vybrané časopisy pro zdravotně postižené

<< 1  2  >>
 
GONG - měsíčník pro sluchově postižené
Kontakt: Hábova 1571 Časopis GONG
  155 00 Praha - Stodůlky
Telefon/fax: 26521412
E-mail: gong@deafnet.cz
Web: www.gong.cz
   
Charakteristika:
Měsíčník Gong je určený neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, šelestářům a profesionálům, kteří pracují v prospěch těchto lidí. Časopis se zabývá specifickými problémy, jenž sluchového postižení přináší a otevírá debaty o problematických oblastech tohoto oboru. Gong informuje o společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích českých i zahraničních organizací sluchově postižených, o životním stylu a problémech sluchově postižených. Najdete zde zprávy o speciálních školách pro sluchově postižené děti a řadu kontaktů a rad rodičům těchto dětí. Gong sleduje nabídku výukových kurzů znakové řeči, stejně jako nabídku a vývoj kompenzačních pomůcek.

NOVINY MŮŽEŠ - o šanci a důstojnosti pro každého
Kontakt: Senovážné náměstí 2 Noviny Můžeš
  110 00 Praha 1
Telefon/fax: 224 242 973
E-mail: info@muzes.cz
Web: www.muzes.cz
   
Charakteristika:
Cílem Novin Můžeš je komplexně informovat lidi se zdravotním postižením o dění ve zdravotnické, sociální a ekonomické oblasti. Noviny informují o možnostech rehabilitace, nových lécích, metodách a přístrojích a přinášejí povzbuzení v podobě pozitivních příběhů a příkladů ze života handicapovaných lidí. Svým zařazením a obsahem se řadí k periodikům s nejširším okruhem zdravotně handicapovaných čtenářů. Noviny vychází 6x ročně.


VOZÍČKÁŘ - časopis nejen pro sedící
Kontakt: Kounicova 42 Časopis Vozičkář
  602 00 Brno
Telefon/fax: 541249175, 541249176
E-mail: info@ligavozic.cz
Web: www.ligavozic.cz
   
Charakteristika:
Na stránkách časopisu se objevují informace o změnách a vývoji legislativy, o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, kulturních, společenských a sportovních akcích pro zdravotně postižené. Mezi nově zavedené rubriky patří např. rubrika "Osobnost čísla", jenž přináší čtenářům životní příběhy známých osobností, které věnují svůj čas a úsilí nadační či jiné práci ve prospěch zdravotně postižených. Za zmínku stojí také samostatná příloha o legislativě "Skok do reality". Ročně vychází pět čísel časopisu.

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku
Kontakt: Tylova 4
  700 30 Ostrava 30
Telefon/fax: 596 783 174
E-mail: dzidopetr@volny.cz
Web: www.vozka.org
   
Charakteristika:
Magazín o životě a pro život na vozíku. Rady, inspirace, motivace. Příležitosti k aktivnímu životu: zkušenosti, rady, čtenářské příběhy ● úpravy bytů ● tipy na výlet a dovolenou ● sociální služby, zdravotnictví, pomůcky ● motorismus, vzdělávání, poradenství ● reportáže, události, rozhovory ● kultura, sport, volný čas ● zájmy, humor, aj. ● Spousta fotografií ● Rozsah 72 - 80 stran A4, 4x ročně, 160 Kč/rok ● Aktuální číslo naleznete na webu: www.vozka.org

NÁPADNÍK - sborník informací a rad pro život s postižením
Kontakt: Liga za práva vozíčkářů Časopis Nápadník
  Bzenecká 23
  628 00 Brno
Telefon/fax: 537 021 493, 777 010 331
E-mail: info@ligavozic.cz
Web: www.ligavozic.cz
   
Charakteristika:
Časopis Nápadník 2007 je možné stáhnout ZDARMA
Časopis Nápadník 2008 je spoplatněn a lze jej objednat buď na CD nebo v tištěné podobě

ČASOPIS ROSKA - pro lidi s roztroušenou sklerózou
Kontakt: EDICE ROSKA Časopis Roska
  MS Centrum Roska
  170 00 Praha 7
Telefon/fax: 266 712 511
E-mail: roska@roska-czms.cz
Web: www.roska.eu
   
Charakteristika:
Populárně naučný časopis pro lidi s RS a ty, kteří se jim věnují nebo se o ně zajímají.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 10.dubna 2021