Mezinárodní projekt Euroklíč

Euroklíč je speciálně upravený klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např. vozíčkáře), a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení.
Výhodou euroklíče je, že si s ním zdravotně postižení můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.
Lze jej použít na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech.
K tomu, aby se euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem.
Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU. V dnešní době je osazen již na mnohých místech.

V případě, že od nás klíč převezmete, budete požádání o sepsání protokolu., tzv. evidenční karty.

euroklic_certifikat

Více informací k Euroklíči

Postup pro distribuční místa Euroklíče pro OZP

 

 

 

 

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 10.dubna 2021