Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Služby» » Zprostředkované služby» » Prodej pomůcek» » Pomůcky pro sluchově postižené

Pomůcky pro sluchově postižené

Příl. č.4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce ZP občany

II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany


 Název pomůckyMax. výše příspěvku
1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 % nejvýše
3 000 Kč
2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 %
3. Signalizace telefonního zvonku 100 %
4. Světelný nebo vibrační budík 50 %
5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně  světelné indikace zvonění 75 % nejvýše
7000 Kč
6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) 75 %
7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) 75 %
8. Fax**) 75 %
9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) 75 %
10. Videorekordér 50 % nejvýše
7000 Kč
11. Televizor s teletextem 50 % nejvýše
7000 Kč
12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže 50 %
13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem 75 %
14. Přístroj k nácviku slyšení 50 %
15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku 50 %
16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) 50 %
17. Individuální indukční smyčka 50 %
18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině 75 %
  • *) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených
    v bodech 6 a 7.
  • **) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených
    v bodech 8 a 9.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 10.dubna 2021