Prodej kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Základní informace o prodeji pomůcek

CZP KK společně s partnery zajišťuje dodání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v rámci celého Karlovarského kraje.

Dovoz pomůcek až do bytu/domu pacienta je BEZPLATNÝ. Dodávají se pomůcky, které hradí pojišťovna (nerozhoduje která, prakticky se všemi je uzavřena smlouva) a pomůcky, které si hradí pacient sám včetně těch, na které přispívají sociální odbory městských úřadů.

SERVIS POMŮCEK (převzato od DMA Praha, s. r .o)

Záruční opravy hradí výrobce. Nevztahuje-li se již na pomůcku záruční doba, je postup stejný jako u získaní pomůcky, do poukazu se ale uvede kód a typ příslušné opravy. Hrazení těchto oprav se týká pouze pomůcek zapůjčovaných, na které se vypisuje „Smlouva o výpůjčce“. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky do vany, pojízdné zvedáky a polohovací elektrická lůžka.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 10.dubna 2021