Centrum pro zdravotně postižené » Služby » Sociální služby » Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství

Poskytování všeobecných informací o:

  • Specifickém poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů v regionu zajišťované jinými poskytovateli.
  • Existenci a činnost jiných občanských sdružení zdravotně postižených.
  • Pořádaných akcích sociální rehabilitace a léčebné rehabilitace v daném regionu.
  • Přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru, akcích kulturního, sportovního, společenského charakteru.
  • Vydávání informačních materiálů (zpravodajů), periodických i neperiodických tiskovin pro zdravotně postižené občany a jejich rodinné příslušníky.
  • Spravování www stránek, informace prostřednictvím Internetové sítě.
  • Inzerce poskytovaných služeb a potřeb zdravotně postižených v médiích – tisk, rozhlas, televize.
  • Osvětová práce v oblasti sociálních služeb a zdravotní prevence – přednášky, školení, kurzy, apod.
  • Sběr vytypovaných dat pro analytickou a koncepční činnost potřebných pro rozvoj služeb.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 21.02 2019