Centrum pro zdravotně postižené » Služby » Bezplatné služby » Odborné sociální poradenství

Menu

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství:


 1. 1. Řešení nepříznivé sociální situace
 2. - Podpora orientace ve vlastní situaci.
 3. - Možnost hledání východiska ze své životní situace, možnosti řešení.
 4. - Podpora motivace k přijetí cílů, plánů.
 5. - Podpora k realizaci vlastních plánů.
 6. - Možnost získat přehled o navazujících službách.

 7. 2. Platný občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, pas atd.
 8. - Znalost, jak zažádat o nový doklad.
 9. - Schopnost provést potřebné úkony a zajistit si finanční prostředky nutné pro vyřízení. Možnost využít asistenci na úřadech, na policii, ve zdravotní pojišťovně.

 10. 3. Předcházení/řešení domácího násilí
 11. - Znalost problematiky domácího násilí (jak ho rozpoznat, jak se chovat k násilníkovi, jak se bránit, jak získat podporu, informace, pomoc).
 12. - Asistence s podáním návrhu na vykázání násilníka atd. Znalost kontaktů na úřady, sociální služby, schopnost kontaktovat PČR, SPOD, IC.

 13. 4. Předcházení/řešení zneužívání
 14. - Informace z dané oblasti. Znalost kontaktů na pomáhající subjekty. Podpora při řešení situace.
 15. 5. Předcházení/řešení týrání, šikany
 16. - Schopnost rozeznat projevy šikany, týrání, zneužívání atd. a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcházet.

 17. 6. Ochrana práv v oblasti občanských/sousedských vztahů
 18. - Informace z dané oblasti. Znalost kontaktů na pomáhající subjekty. Podpora při řešení situace.

 19. 7. Ochrana práv v oblasti rodinných vztahů
 20. - Asistence u podání návrhu (výchovné poměry, stanovení výživného, úprava styku s dítětem atd.).
 21. - Orientace v problematice a požadavcích SPOD, soudu, PČR.
 22. - Asistence při kontaktu se SPOD, PČR , soudem a navazujícími službami.

 23. 8. Ochrana práv oběti trestných činů
 24. - Znalost práv oběti trestného činu. Asistence při kontaktu s příslušnými institucemi
 25. - Kontakty na další odborné služby.
 26. - Asistence při podání návrhu na náhrady škody, podání trestního oznámení apod.

 27. 9. Řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu.
 28. - Základní orientace v situaci. Kontakt na právní pomoc.

 29. 10. Hospodaření s finančními prostředky
 30. - Efektivní hospodaření s finančními prostředky.
 31. - Utváření finanční rezervy. Znalost nákladů nutných pro život a bydlení (nájem, elektřina, plyn…).
 32. - Tvorba a sledování rodinného rozpočtu. Schopnost rozeznat nutné výdaje.

 33. 11. Řešení dluhů a exekucí
 34. - Jednání s věřiteli.
 35. - Tvorba splátkového kalendáře.
 36. - Přijetí opatření k minimalizaci rizik plynoucích z dluhů (ztráta majetku, bytu apod.).
 37. - Jednání s orgánem, který nařídil exekuci. Dodržování splátek.

 38. 12. Uzavírání smluv
 39. - Orientace v běžných smluvních vztazích (kupní smlouva, jiná než běžný nákup v obchodě, smlouva o nájmu apod.).

 40. 13. Orientace v insolvenčním řízení
 41. - Znalost podmínek pro insolvenci. Znalost průběhu řízení. Sepsání insolvenčního návrhu. Pomoc při jednání s insolvenčním správcem.

 42. 14. Využití sociálních dávek a jiných výhod
 43. - Uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, příspěvek na péči. Požádání o nenárokové dávky. Uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod).

 44. 15. Nakládání s majetkem
 45. - Převedení majetku. Darování majetku.
 46. - Pronájem nemovitosti (bytu, nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy atd..).

 47. 16. Navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů
 48. - Orientace v právech a povinnostech vážících se k rodičovství. Stabilizace rodinných vztahů.
 49. - Orientace v právech a povinnostech manželů, registrovaných partnerů, rodinných příslušníků apod.
 50. - Zlepšení mezigeneračních vztahů v rodině.
 51. - Řešení krize v manželství, rodině apod.
 52. - Zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem.
 53. - Rozvodové a porozvodové uspořádání v rodině.
 54. - Přijetí dítěte do rodiny (adopce, pěstounská péče).
 55. - Návrat dítěte do vlastní rodiny (z ústavní či pěstounské péče apod.). Zlepšení vztahu mezi partnery.
 56. - Posilování rodičovských kompetencí v péči o dítě.

 57. 17. Získání znalostí a dovedností
 58. - Informace o vzdělávacích institucích.
 59. - Řešení problémů spojených se vzděláváním (doplnění vzdělání, rozšíření kvalifikace apod.).
 60. - Rozhodování o nejvhodnějším uplatnění, vlastních zájmech a přednostech, které lze využít v zaměstnání.

 61. 18. Hledání pracovního uplatnění
 62. - Orientace v možnosti pracovního uplatnění.
 63. - Uplatnění práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání.

 64. 19. Pracovní a jiné uplatnění
 65. - Udržení zaměstnání. Orientace v pracovně-právním vztahu.
 66. - Orientace v právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání.

 67. 20. Možnost čerpat zdravotní péči
 68. - Informace o pojištění u zdravotních pojišťoven, volba praktického lékaře, registrace.

 69. 21. Udržet zdravotní stav a předcházet rizikům spojeným se zdravotním stavem, kompenzace handicapu
 70. - Informace k medikaci, kompenzaci handicapu, prevenci zdravotních rizik, dodržování diety, osvěta.
 71. - Nabídka sociálních služeb a jiných odborníků.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Anketa

Používáte Facebook?

© Všechna práva vyhrazena 11.12 2018