Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Kurzy a Rekvalifikace

Kurzy a Rekvalifikace

Kurzy s tématikou:
- prezentační a přesvědčovací schopnosti
- zvládání stresu z nových situací
- posílení sebedůvěry
- zvládání konfliktu se zaměstnavatelem
- motivace pro vstup do zaměstnání
- jak mluvit efektivně o hendikepu
- popis přínosu pro firmu
- kultura projevu
- vyrovnání se z hendikepem a otevřená komunikace o něm
- zvládnutí negativních reakcí na zdravotní postižení
- jak stanovit svou vlastní hodnotu ve společnosti a na trhu práce
- asimilace v kolektivu
- práce s časem, základy time managementu
- popis přínosu pro firmu
- zvládání nonverbálních chybových projevů (tiky, invektivy, atp.)
- aj.

Rekvalifikace:
1) Nespecifická rekvalifikace
2) Pracovník v sociálních službách 
3) Lázeňství - sanitář
4) Obsluha osobního počítače

PŘEHLED TERMÍNŮ REKVALIFIKACÍ A KURZŮ

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena  1.06 2020