O společnosti

 

Vznik CZP KK nebyl vůbec jednoduchý a pro jeho pochopení je třeba se vrátit až do roku 1990, kdy vzniklo jako nástupnická organizace Svazu invalidů Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem na Karlínském nám. 12 v Praze 8. S tím úzce souvisí vznik Středisek pro poradenství a sociální rehabilitaci, respektive Center služeb pro zdravotně postižené téměř v každém okresním městě České republiky. Jednalo se o detašovaná odborná pracoviště Sdružení zdravotně postižených v ČR, která poskytovala poradenství a sociální služby na svém území.

Rok 2000 vytváří zásadně nové podmínky pro činnost Sdružení zdravotně postižených v ČR. Především se jedná o nové územně-správní uspořádání státu a s ním související změnu ve finančních tocích (oslabování či zánik centrálního financování, zvyšování váhy krajů a obcí). V roce 2002 proto vzniká 14 krajských Center pro zdravotně postižené, která ve svém názvu nesou název kraje, tak jak se tomu stalo i u nás.

Hlavním cílem CZP KK o.p.s. je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti.

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje zřídilo 3 stálé pobočky a to v okresních městech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.

 

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 24.07 2019