Slevy pro zdravotně postižené

Zvýhodněné tarify pro zdravotně postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby jsou určeny pro:
- držitele průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
- držitele průkazu ZTP/P,
- osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníka, který o ni osobně pečuje
osoby, které vychovávají nebo které osobně pečují o nezletilou osobu, která jim byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b)

 

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

 

Na možné slevy u mobilních operátorů je třeba se dotázat konkrétního poskytovatale telefonních služeb.

Menu

EU Operační program zaměstnanost
Půjčovna pomůcek


Podporují nás
Děkujeme


Anketa

Navštěvujete naše stránky pravidelně?
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. - netkatalog.czSociální služby - netkatalog.cz

© Všechna práva vyhrazena 23.06 2018