Bezplatné služby

Informace o bezplatných službách

Sociální poradenství poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Bezplatné služby obsahují například poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů vzdělávací aktivity, apod.

Menu

EU Operační program zaměstnanost
Půjčovna pomůcek


Podporují nás
Děkujeme


Anketa

Navštěvujete naše stránky pravidelně?
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. - netkatalog.czSociální služby - netkatalog.cz

© Všechna práva vyhrazena 23.06 2018